analiza terenu pod fotowoltaike

Dokładna analiza terenu pod kątem uwarunkowań w lokalnym planie i studium. Sprawdzenie kolizji z sąsiednimi działkami, ładem przestrzeni, obszarami chronionymi.