Przygotowanie planu zagospodarowaniaterenu wraz z koncepcją instalacji.