Obsługa prawna spółek, inwestycji jak i rejestracja nowych podmiotów. Sporządzenie umów cywilnoprawnych dla sprzedaży energii na zasadach PPA.