Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania warunków zabudowy.