Analiza MPZP, studium uwarunkowań oraz ich zmiana w przypadku konfliktu