inwerter 3 fazowy

Inwerter 1 fazowy czy 3 fazowy? Oto jest pytanie

Inwerter 1 fazowy czy 3 fazowy?

Coraz częściej znajdujemy komentarze dotyczące zastosowania tańszego inwertera 1 fazowego dla instalacji większej mocy. Przecież jest ich tak wiele na rynku wtórnym. Na popularnych portalach aukcyjnych sprzedawcy oferują tanie inwertery 1 fazowe o mocach czasem dochodzących do 8 kw. Dla przeciętnego inwestora tak tania alternatywa wydaje się być całkiem kusząca w obliczu zaoszczędzenia nawet kilku tysięcy złotych. W czym tkwi haczyk? Odpowiedź jest bardzo prosta. Inwertera 1 fazowego o mocy większej niż 3.68 kw nie odbierze operator sieci dystrybucyjnej.

Rozporządzenie 631/2016

W kwietniu 2019 w życie weszły regulacje oznaczone jako magiczne NcRfg. Maja one na celu ustandaryzowanie jednostek wytwórczych, w tym i jednostek OZE. Można rzec, że jest to kodeks sieci, którego muszą przestrzegać wytwórcy na terenie kraju, w którym obowiązuje unijne rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2016 r. 631/2016. Obecnie na terenie całej Unii obowiązuje ww. dyrektywa. Nakazuje ona m.in. obowiązek dopuszczenia mocy maksymalnej, która w przypadku inwerterów wynosi maksymalnie 3.68 kw dla systemu jednofazowego. Wszystko, co powyżej tej mocy, musi działać z zastosowaniem układu trójfazowego. Ot, cała różnica. Nie trzeba było długo czekać, aby polski rynek zalały wręcz tanie, używane inwertery 1 fazowe o większej mocy.

Zapewne osoby posiadające instalacje 1 fazowe zgłoszone przed kwietniem 2019 r. zastanawiają się czy ich te regulacje obejmują. Odpowiedź brzmi – nie. Dotyczą one wszystkich nowo przyłączanych instalacji. Czy wobec tego w przypadku rozbudowy systemu inwestor musi zastosować inwerter 3 fazowy?  Tylko i wyłącznie jeżeli moc nowo przyłączanego urządzenia przekroczy moc 3.68 kw. Wyjątkiem może być jednak sytuacja, gdy właściciel systemu posiada domową instalację 3 fazową, do której został wpięty inwerter 1 fazowy. W takim przypadku należy zwrócić uwagę czy nowo przyłączana instalacja nie będzie wpięta w te samą fazę co wcześniejsza. Może to spowodować, iż operator nie przyłączy instalacji do sieci nawet jeśli inwerter będzie mniejszej mocy, lecz sumaryczna moc wszystkich inwerterów podłączonych na tej samej fazie przekroczy wartość 3.68 kw. W takim przypadku prawidłowym będzie podłączenie systemu fotowoltaicznego do jednej z dwóch pozostałych faz.

Niezbędne certyfikaty

Kolejnym ważnym aspektem, który warto omówić jest wymóg posiadania oświadczenia NcRfg producenta falownika. Dla inwerterów starszego typu najczęściej nie zostało nigdy wydane. Bez ważnego certyfikatu / oświadczenia producenta, nie dokonamy prawidłowego zgłoszenia do OSP, a operator będzie mógł odmówić przyłącza mikroinstalacji. Obecnie jedynym rynkiem w Europie, w którym funkcjonują systemy 1 fazowe większej mocy jest rynek brytyjski. Niech nas to jednak nie zwodzi. Bądźmy świadomi wydanych oszczędności. Czasem nadmierne oszczędzanie przynosi odwrotny efekt od oczekiwanego.

Która moc przyłączeniowa?

Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia zmieniły się nie tylko zasady przyłączenia mikroinstalacji do sieci, ale i określania jej mocy. Obecnie moc instalacji, którą należy wskazać we wniosku do operatora to sumaryczna moc modułów fotowoltaicznych, a nie inwertera.